BlueView gecertificeerd met het PSO-keurmerk

BlueView Holding en al zijn onderliggende BlueView vestigingen beschikken per heden over het felbegeerde PSO-keurmerk.

PSO, Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt in een peiljaar op bedrijfsniveau de verhouding in kaart tussen het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal werkzame medewerkers. Uit de uitgebreide screening is bovendien komen vast te staan dat BlueView ook nog eens de hoogst mogelijke score heeft behaald op de prestatieladder en wel trede 3. Daarnaast voldoet BlueView aan de normen voor PSO 30+, dat inhoudt dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat bij ons in dienst is, bestaat uit mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Wij zijn trots op deze certificering en wij zijn trots op al onze medewerkers!