Onze visie

Wij gaan liever voor extra hulpmiddelen die medewerkers kunnen ondersteunen dan voor winstmaximalisatie. Zo creëren wij werkgelegenheid voor meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

BlueView onderscheidt zich van een regulier commercieel productiebedrijf door naast een gezonde exploitatie zorg te hebben voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Onze kennis en kunde zetten wij in om met deze bijzondere groep mensen kwaliteit, kwantiteit en leverbetrouwbaarheid voor onze klanten te realiseren, die daarvoor een realistische prijs betalen. BlueView is een autonome onderneming en heeft een eigen exploitatie zonder financiële hulp van derden.

“Efficiëntie en effectiviteit gaan bij BlueView hand in hand met welzijn en werken naar vermogen van onze mensen”

-Berry Richters, co-founder BlueView

Er heerst binnen de BlueView bedrijven een bedrijfsmatige cultuur, waarin de circa 1000 medewerkers presteren naar vermogen. BlueView benadrukt vooral de mogelijkheden van medewerkers en richt de processen zodanig in dat die mogelijkheden benut kunnen worden en doet dit in gecontroleerde omstandigheden binnen een ISO-9000-kwaliteitszorgsysteem. Zo creëren wij werkgelegenheid voor meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

“BlueView is geen sociale werkplaats, maar een social firm”

-Lex Leenen, co-founder BlueView

Een 'Social Firm' onderscheidt zich van een regulier commercieel bedrijf door niet vooral financiële doelen na te streven. Ondernemerszin, kennis, kunde, gezonde financiering en ‘winst’ zijn vooral ondersteunend aan een ander doel, het scheppen van werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

“Bij BlueView kun je als klant niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, wel voor 11 cent”

-Camiel Hunink, co-founder BlueView

Veelgestelde vragen

Ontvangt BlueView financiële steun, subsidie van derden?

BlueView ontvangt geen financiële steun van derden, niet van overheden en niet van particuliere instanties, maar heeft wel samenwerkingsovereenkomsten met Werkbedrijven en Gemeenten voor de inzet van mensen met een beperking.

Krijgen de medewerkers eerlijk betaald?

Ja, BlueView medewerkers zijn hetzij in dienst van BlueView, hetzij bij BlueView gedetacheerd en ontvangen binnen de Participatiewet hun salaris op basis van loonwaarde, die is vastgesteld door UWV. Voor zover die loonwaarde minder dan 100% bedraagt, ontvangen mensen aanvullend een uitkering.

Moeten medewerkers bij BlueView hard werken?

Ja, bij BlueView heerst een werkcultuur, maar iedereen werkt naar vermogen en niemand hoeft meer te doen dan hij of zij aan kan, wordt begeleid en werkt in een prettige informele sfeer.

Kan iedereen bij BlueView komen werken?

Ja, BlueView hanteert reguliere wervingsprocedures en heeft daarnaast samenwerking met Werkbedrijven en Gemeenten voor de werving van mensen uit de Participatiewet.  Wij kennen diverse vormen van proefperioden en proefplaatsingen om van beide kanten te bekijken of iemand bij BlueView kan werken en zich op zijn plek voelt.

Werkt BlueView altijd volgens eenzelfde principe?

Ja, BlueView vestigingen werken allen volgens het BlueView kwaliteitszorgsysteem (ISO-9000), aangevuld met wenselijke certificaten of werkmethoden en met een uniforme productiebegeleiding, planning en administratie. BlueView calculeert prijzen per product en werkt in principe niet op urenbasis.

Streeft BlueView winst na?

Ja, BlueView is een onderneming met winstoogmerk, maar streeft niet naar winstmaximalisatie. Welzijn en functioneren van onze medewerkers binnen BlueView is samen met het behalen van resultaat het gecombineerde bedrijfsdoel.

Doet BlueView aan opleiding en ontwikkeling van mensen?

Ja, BlueView kijkt bij aanvang naar het vermogen van mensen en zet mensen daarop in bij één van de productieprocessen. Voortdurende monitoring en evaluatie van het functioneren van mensen leidt tot bijstelling, wijziging van activiteiten en ontwikkeling van mensen binnen BlueView. Medewerkers die zich zodanig ontwikkelen dat BlueView ze geen passend werk meer kan bieden, kunnen doorstromen naar andere ondernemingen.

Kan ieder bedrijf productieactiviteiten uitbesteden bij BlueView?

Ja. BlueView verzorgt een grote variatie aan activiteiten, van eenvoudig handmatig inpakwerk tot en met eindmontage en testen van complexe apparaten met hulp van machines. BlueView ontzorgt in overleg verdergaand door bijvoorbeeld inkoop, opslag of distributie voor klanten te verzorgen. BlueView heeft veel ervaring, kennis en kunde in huis op het gebied van productieprocessen en kan voor klanten ook nieuwe productielijnen ontwerpen en opzetten, binnen de BlueView muren. BlueView is bij uitstek geschikt om productie- en assemblage activiteiten te verrichten in grote aantallen en met een terugkerend karakter.

Kan een bedrijf ook mensen inhuren van BlueView?

Nee, BlueView is geen intermediair voor medewerkers en detacheert niet aan derden. BlueView werkt niet op locatie van de klant en beperkt zich tot de eigen productievestigingen.